Untitled 1
Danmarks
regenter
Oldenborgerne
Regerede fra 1448 til 1863
Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus med oprindelse i Nordtyskland. Navnet stammer fra slægtens stamborg Aldenburg (dansk: den gamle borg, Oldenborg) i Nordtyskland.

Det er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter med grene, der har regeret i Oldenburg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland og Island. Den nuværende dronning af Danmark, kongen af Norge og ex-kongen af Grækenland samt den britiske dronnings ægtefælle tilhører alle Huset Oldenborg.

Slægtens historie kan føres tilbage til en vis Egilmar, der omkring år 1100 betegnes som "en mægtig greve i grænseområdet mellem frisere og sachsere". Han og hans efterkommere byggede et grevskab op omkring hans stamborg Aldenburg (dansk: den gamle borg). Slægtens grevelige gren uddøde i 1667 med Anton Günther af Oldenborg.

Slægten steg i betydning, da Grev Christian 8. af Oldenborg besteg den danske trone som Christian 1. i 1448 og efterfølgende også blev konge af Norge, Sverige samt hertug af Slesvig og Holsten. I 1700-tallet kom medlemmer af den gottorpske sidegren af slægten på tronerne i Rusland, Sverige og Oldenburg. 

Den augustenborgske sidegren, der var beslægtet med den lyksborgske sidegren, uddøde i 1931 med Albert af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Huset Oldenborg kom med Christian 1. på den danske trone i 1448. Siden har alle danske konger tilhørt denne fyrsteslægt. Den glücksburgske slægt (eller lyksborgske slægt), der kom på tronen med Christian 9. i 1863, er en sidegren af den oldenborgske slægt.

Christian 1.s søn kong Hans er født i Aalborg i 1455. Siden kong Hans kom på tronen i 1481, har alle danske konger været født i Danmark (eller i det dengang danske Sydslesvig for Christian 3.s, Christian 5.s og Christian 9.s vedkommende).

Christian 5.s uægte søn Christian Gyldenløves efterkommere, den nulevende slægt Danneskiold-Samsøe, er direkte efterkommere i mandslinjen af Huset Oldenborg.