Untitled 1
Danmarks
regenter
Glücksborgerne
Regerede fra 1863 til 2023
Huset Lyksborg (eller Glücksborg, tysk: Glücksburg), officielt Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg er et fyrstehus, der i dag bl.a. omfatter den danske kongefamilie. Slægten har sit navn efter Lyksborg Slot ved Flensborg Fjord. Slægtens oprindelige titel var hertuger af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, men prins Vilhelm fik i 1825 af Frederik 6. tilladelse til at føre navnet Hertug af Glücksburg. Beck erstattedes derefter med Glücksborg i den danske version af slægtens danske titel (Glücksburg i den tyske), og prins Vilhelms søn, den senere Christian 9., kaldes i tronfølgeloven af 1853 Prinds Christian til Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Glücks­borg.

Huset Glücksborg er en sidelinje af Huset Oldenborg, hvis ældste sikre stamfar er Egilmar 1., der var født engang i det 11. århundrede.

Kong Frederik 7. (konge 1848-1863) var barnløs. Kongens nærmeste arving var hans fætter Frederik af Hessen-Kassel (1820-1884), men han afslog til fordel for sin søster Louise af Hessen-Kassel, der også sagde nej til at overtage tronen, og foreslog sin mand, prins Christian af Glücksborg, der i lighed med hende selv var oldebarn af Frederik 5. og desuden nedstammede i lige mandlig linje fra Christian 3. Prins Christian blev derefter indsat som tronarving i tronfølgeloven af 1853 efter konsultationer med de europæiske stormagter, der var garanter for Slesvig og Holstens status efter Londonprotokollen af 1852.
Frederik 7. døde på Lyksborg Slot i november 1863. Prins Christian besteg derefter Danmarks trone som kong Christian 9., og hans efterkommere har siden regeret Danmark. Christian 9. er dronning Margrethe 2.s tipoldefar.

30. marts 1863 blev prins Christians næstældste søn, prins Vilhelm, valgt til konge af Grækenland som kong Georg 1., og glücksborgerne regerede Grækenland, indtil kong Konstantin 2. blev afsat i 1973 (dog indimellem afbrudt af kortere perioder, hvor Grækenland enten var republik eller hvor landet var besat af fremmede magter).

Da Norge blev uafhængigt af Sverige i 1905, blev den norske trone tilbudt prins Carl, søn af den senere kong Frederik 8., og den glücksborgske slægt har siden da også regeret Norge. De nærmeste tronarvinger til at overtage den britiske trone efter Elizabeth 2. tilhører alle den glücksborgske slægt.