ITALIENSK     ... en side om italiensk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Om Italien Links
Udtale (Pronuncia) Udskriv denne side  
Tryk: På italiensk ligger trykket normalt på tredjesidste stavelse(vokal).  
Alfabetet:
Bogstav Udtale   Eksempel
a Både som a i gade og bark. Eksemplet indeholder begge udtaler.
b Som dansk b
c Foran e og i som tje/tji
Foran andre vokaler og konsonanter (f.eks. h), som k på dansk.
-
d Som på dansk.
e Som e i elefant.
f Som på dansk.
g g foran e og i, som dje/dji.
g foran andre vokaler, som g på dansk.
ghe, ghi udtales som ge/gi.
gli udtales som lji
gn som nj som i Sonja.
-

-

h Er stumt på italiensk.
i, ì Som på dansk.
j J er et sjældent bogstav, og bruges primært i navne. Det udtales stort set som på dansk.
k K er et sjældent bogstav, og bruges primært i navne. Det udtales stort set som på dansk.
l, m, n Som på dansk. - -
o Udtales både som i rose, og med dybere lyd, nærmest som å-et i rådyr. I eksemplet høres begge lyde.
p Som på dansk.
q Optræder altid i forbindelsen qu. Det udtales som ku.
r På italiensk ruller man lidt på r.
s sce og sci udtales sje og sji.
sc foran andre vokaler og konsonanter (f.eks. h) udtales sk.
s foran en vokal eller konsonant udtales som på dansk.
-

t Udtales stort set som på dansk, men måske en smule 'stemt'.
u Som på dansk.
v Som på dansk.
w, x, y Ikke italienske bogstaver. Kan evt. forekomme i navne af udenlandsk oprindelse.
z Udtales lidt som s, men med tungen fremme i munden.