ITALIENSK     ... en side om italiensk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Om Italien Links
Navneord (Nomi italiani) Udskriv denne side  
Italienske navneord ender på -o, -a, -tà, -e og sjældent på -(t)ú. Navneordene er enten hunkøn eller hankøn , og bøjes også i ental og flertal.
Hunkøn
Som hovedregel er navneord, der ender -a og -tà hunkøn.
 
Navneord der ender på -trice, -tudine, -zione (-sione), -gione, -tú er hunkøn.
 
Men der er navneord, der ender på -o, som er hunkøn:     Vis    
 
Hankøn
Som hovedregel er navneord, der ender på -o hankøn.
 
Navneord der ender på -tore, -sore -ore, -ione etc. er hankøn. Navneordet tribú er hankøn.
 
Men der er navneord som ender på -a, som er hankøn:     Vis    
 
Flertal
Normalt bliver flertal dannet efter følgende regler:
Ental Flertal Ental Flertal Ental Flertal Ental Flertal Ental Flertal Ental Flertal Ental Flertal
-o -i -a -e -e -i -tà -tà -tù -tù -i -i
-ico -ici -ica -iche -cho -chi -go -ghi -ga -ghe -cia -ce -cia -cie
-cìa -cie -io -i -ìo -ii -ia -ie
Navneord, der ender på et bogstav med accent eller en konsonant, ændrer ikke endelse i flertal, og det gør afledte navneord heller ikke.
Eks: caffè → due caffè, film → due film, foto → due foto.
 
I andre tilfælde kan flertal genkendes på artikler, kendeord etc.
Eks: il tribù → i tribù, la città → le città, l'analisi → gli analisi, la virtù → le virtù.
 
Et antal hankønsord, der ender på -o har to former i flertal: endelsen -i i hankøn, og endelsen -a i hunkøn. Ofte er formen med -a brugt i idiomatiske udtryk, men nogle gange kan de to flertalsformer have forskellig mening.
Eks: anèllo (lo) (ring), flertal: anèlli (gli) (ringe), anèlla (le) (krøllet hår, litterært). Cìglio (il) (øjenbryn, kant), flertal: cigli (i) (kanter), cìglia (le) (øjenbryn)
Den ubestemte og bestemte artikel
Den ubestemte artikel
Hankøn: un (uno hvis navneordet begynder med z, s + konsonant eller gn)
Hunkøn: una (un hvis navneordet begynder med er en vokal).
 
Den bestemte artikel
Hankøn, ental: il (lo hvis navneordet begynder med z, s + konsonant eller gn).
Hankøn, flertal: i (gli hvis navneordet begynder med z, s + konsonant eller gn).
Hunkøn, ental: la.
Hunkøn, flertal: le.
Delingsartiklen
Køn Tal Artikel Sammentrækning af
Hankøn Ental del
dell'
dello
di + il
di + l'
di + lo
Hankøn Flertal dei
degli
di + i
di + gli
Hunkøn Ental della
dell'
di + la
di + l'
Hunkøn Flertal delle di + le
 
Navneord som er ens i begge køn
Nogle navneord er ens i både hun- og hankøn:     Vis  
 
Navneord som har forskellig betydning i hun- og hankøn
Andre navneord har forskellig betydning i hun- og hankøn:     Vis