ITALIENSK     ... en side om italiensk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Om Italien Links
Biord (Avverbi italiani) Udskriv denne side  
Italienske biord kan enten være 'ægte' eller dannes af de fleste tillægsord.
 
Hvis biordet dannes af et tillægsord, dannes det af: tillægsordets hunkønsform + mente. Eks: assoluta -> assolutamente
 
Hvis tillægsordet ender på -le eller -re, fjernes det sidste e, når biordet dannes ved tilføjelse af -mente. Eks: facile -> facilmente
 
Biord gradbøjes på følgende måde: forte - più forte - il più forte (stærk, stærkere, stærkest)
 
bene og male er uregelmæssige: bene - meglio - il meglio, male - peggio - il peggio
Sortér efter:    
Eksempler på biord
aldrig mai
alene da solo
allerede già
altid sempre
bestemt, sikkert assolutamente
borte, væk via
der
derfor quindi
derovre laggiù
dårligt male
en gang imellem, lejlighedsvis occasionalmente
en lille smule un po
for det meste, per la maggiparte
for mange troppi
for meget troppo
for nylig recentemente
fordi perché
generelt generalmente
godt bene
helt, overhovedet del tutto
her qui
hjemme casa
hurtigt veloce
hurtigt rapidamente
hvad cosa
hvem chi
hvor dove
hvor mange quanti
hvor meget quanto
hvordan come
hyppigt frequentemente
hårdt con fatica, tenacemente
i aften stasera
i aftes la notte scorsa
i dag oggi
i går ieri
i morgen domani
i morges stamattina
imellem, i midten in mezzo
ingen steder da nessuna parte
knapt a mala pena
kun solo
langsomt lentamente
lige nu adesso
ligeledes, også anche
meget molto
mere più
måske, muligvis forse
nu ora
næppe appena (or)a fatica
næste uge la prossima settimana
næsten quasi
omhyggeligt attentamente, con cura
omkring, rundt omkring attorno
overalt ovunque
overalt ovunque, in qualsiasi luogo
på den anden side al contrario
på det sidste ultimamente
på hovedet sottosopra
sammen insieme
selvfølgelig certo
senere più tardi
siden fa
sikket sicuramente
sjældent raramente
snart presto
som regel, sædvanligvis solitamente
somme tider a volte
sommetider qualche volta
stadig, stadigvæk ancora
straks immediatamente
allora
så, da poi
temmelig, rimeligt piuttosto
temmeligt, helt abbastanza
tidligere precedentemente
tit, ofte spesso
ud fuori
virkeligt veramente