FRANSK     ... en side om fransk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Ordliste Om Frankrig Links
De vigtigste udtaleregler Udskriv denne side:
I det nedenstående kan du klikke på fremhævede franske ord, for at høre dem udtalt. Udtalerne stammer fra (se Links)
Tryk: På fransk ligger trykket altid på sidste stavelse i ordet.
 
Ved ord, der begynder med en vokal, trækkes s, x og z fra slutningen af det forgående ord over som en s-lyd. Eks: - -
 
h er altid stumt. Ord, der begynder med h, betragtes som begyndende med den efterfølgende vokal. Dvs. at s, x og z trækkes over fra slutningen det forgående ord som en s-lyd. Eks: -
Men også alle andre konsonanter som f.eks. t og f trækkes over, hvis næste ord begynder med en vokal eller h. Eks:
 
s i slutningen af et ord er normalt stumt. Eks:
 
t og st er for det meste stumme i slutningen af et ord. Eks: - . Men der er undtagelser: Eks: -
Alfabetet:
Bogstav Udtale   Eksempel
a
ai
au
Både som a i gade og bark. Eksemplet indeholder begge udtaler.
Som æ i æde.
Som o i Lone.


b Som dansk b
c
ç
Foran e og i og y som s, ellers som k
Som s.
-
d Som på dansk.
e Er stort set stumt i slutningen af ord, men har to forskellige udtaler i andre ord:
Som ø i bønne.
Som det første e i rede


é
è
ê
eu
Som e i elegant.
Som e i respirator.
Som æ i æble
som ø i nevø.er, et, ez I ord, der ender på er/et/ez udtales endelsen som e i telefon. - -
f Som på dansk.
g Som dj foran e, i og y, ellers som g. -
h Er stumt på fransk.
i
ï
Som æ i kæde.
Som i i is.

j Som sj.
k Benyttes sjældent, og da i navne af udenlandsk oprindelse.
l
ll
Som på dansk.
Nærmest som j, men også som ll i visse ord.

-
m
n
Som på dansk.
Efter en vokal udtales n normalt som ng i kong. Efter en konsonant som n på dansk.

-
o
oi
ou
Som o i ko, men foran n som o i kong .
O-et udtales som o i ko, i-et udtales som a i kar.
Som u i uden.
-

p Som på dansk
qu Udtales som k. -
r Udtales somme tider med en lille 'harkelyd', men ellers udtales det som r på dansk.
s Som på dansk.
t Udtales stort set som på dansk, men måske en smule 'stemt'.
u som y i lys.
v Som på dansk.
w, x w bruges kun i navne af udenlandsk oprindelse.
x udtales som ks.

y Som i i si.
z Udtales lidt som s