FRANSK     ... en side om fransk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Ordliste Om Frankrig Links
Tillægsord (adjektiver)
Tillægsord på fransk stilles som hovedregel efter det navneord, som de beskriver.
Eks: un livre intéressant, un film passionnant
 
Nogle få tillægsord, som betegner elementære egenskaber stilles foran det navneord, som de beskriver:
Eks: beau, joli, gros, bon, mauvais, court, long, haut, bas, jeune, vieux, nouveau, vieux, petit, grand, premier, dernier.
 
Andre tillægsord, som ofte foranstilles er:
autre, double, gentil, gentille, léger, légère, mou, mol, molle, seul.
 
Nogle tillægsord, som ikke tilhører gruppen af elementære tillægsord, kan ved foranstilling gøres mere 'naturlige' og mindre betydende.
Un travail dur er et hårdere arbejde end un dur travail, hvori det ligger, at arbejde pr. definition er hårdt.
Nogle få adjektiver har forskellig betydning efter deres placering:
Foranstillet Tillægsord Efterstillet
anden, én til
beskidt (fig)
egen
forbandet
eneste
forhenværende
god, flink
kær
rigtig, sand
stakkels
vis
autre
sale
propre
sacré
seul
ancien
brave
cher
vrai
pauvre
certain
anderledes
beskidt, snavset
ren
hellig
ensom, alene
gammel
tapper
dyr
sandfærdig
fattig
sikker
   
Tillægsord danner hunkøn ved tilføjelse af et e, og flertal ved tilføjelse af et s. Undtaget fra tilføjelsen af s i flertal er dog tillægsord, der ender på s og x.
Visse tillægsord bruges også som navneord. Dette sker på fransk ganske som på dansk, både i ental og flertal.
Eks: un jeune, les jeunes, les socialistes, les retraités
 
I ental virker tillægsordet, der er brugt som navneord, neutralt, som intetkøn:
l'impossible - det umulige
le bien, le mal - det gode, det onde
la seule chose - det eneste
le seul/la seule - den eneste (om person)
700 franske tillægsord
Vælg begyndelsesbogstav:  
Vælg begyndelsesbogstav:  
Udskriv samtlige 700 tillægsord på:   Dansk/fransk (14 sider):      Fransk/dansk (14 sider):