FRANSK     ... en side om fransk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Ordliste Om Frankrig Links
Biord (adverbier)
Biord på fransk betegner ofte, som på dansk, tid, sted, måde eller grad. Biordet lægger sig til et udsangsord eller tillægsord.
 
Eksempler på biord:
très, hier, demain, loin, bientôt, souvent, partout, beaucoup, bien, mal, lent(e), y og en.
 
Gradbøjning:
Biord gradbøjes i 1., 2. og 3. grad, men ikke i hankøn og hunkøn eller ental og flertal. Eks på dansk: God, bedre, bedst.
1. grad 2. grad 3. grad  
elle parle vite elle parte plus vite elle parle le plus vite  

 
Nogle få biord gradbøjes uregelmæssigt:
 
 
il chante bien
han synger godt
il chante mieux
han synger bedre
il chante le mieux
han synger bedst
 
il mange beaucoup
han spiser meget
il mange plus
han spiser mere
il mange le plus
han spiser mest
 
il boit peu
han dikker lidt
il boit moins
han drikker mindre
il boit le moins
han drikker mindst
 
ça mal
det er dårligt
ça plus mal pis
det er dårligere
ça le plus mal le pis
det er dårligst
 
   
Biordene en og y bruges på forskellig vis.
Eks: Il en vient - han kommer derfra. Ils y pensent toute la semaine - De tænker på dem hele ugen.
 
306 franske biord
Vælg begyndelsesbogstav:  
Vælg begyndelsesbogstav:  
Udskriv samtlige 306 biord på:   Dansk/fransk (6 sider):      Fransk/dansk (6 sider):