ITALIENSK     ... en side om italiensk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Om Italien Links
Italienske udsagnsord (Verbi italiani) (i alt 200, heraf refleksive 26)
De forskellige bøjningsformer er angivet i skemaerne fra top til bund med 1.-3. person ental og 1.-3. person flertal. Du kan få den italienske infinitiv udtalt ved at klikke på ordet i Infinito. Et mindre antal refleksive udsagnsord er medtaget. Disse er mærket med *. Refleksive udsagnsord dannes på italiensk med navnemåde af verbet uden det sidste e og tilføjelse af si. Det bøjes med de personlige stedord: mi, ti, si, ci, vi, si, ligesom på dansk, hvor vi bruger mig, dig, sig... osv. Refleksive udsagnsord beskriver handlinger, som er rettet mod personen selv. Eks: Jeg glæder mig - hun gifter sig.   Læs mere...
Hvis der er udsagnsord, som ikke findes i listen, kan du få alle bøjningerne ved at skrive ordet her:    
 
 Vælg begyndelsesbogstav:  
 Vælg begyndelsesbogstav:  
pagare
betale
parcheggiare
parkere
parere
synes, forekomme
parlare
tale
partire
tage afsted
passare
tilbringe
pensare
tænke
perdere
miste
perdersi*
fare vild, blive væk
permettere
tillade
piacere
lide
piangere
græde
portare
bære
potere
kunne
pranzare
spise frokost
preferire
foretrække
prendere
tage
prenotare
reservere, bestille
preoccuparsi*
bekymre sig
preparare
forberede
prepararsi*
forberede sig
prescrivere
foreskrive
prestare
låne ud
pretendere
kræve
prevedere
forudse
produrre
producere
promettere
love
proporre
foreslå
proteggere
beskytte
provare
prøve
pulire
gøre rent