Tillægsord (Aggettivi italiani)
Italienske tillægsord optræder i hunkøn () og hankøn (), ental og flertal. Der er to typer:
 
1. Ord, der i hunkøn slutter på a og i hankøn på o
2. Ord, der slutter på e i både hankøn og hunkøn
Køn Ental Flertal Køn Ental Flertal
Concreto Concreti Danese Danesi
Concreta Concrete
Tillægsord, der ender på -co/-ca får i hankøn flertalsendelsen -ci eller -chi og i hunkøn -ca eller -che.
Eks: stanco - stanchi     stanca - stanche
 
Tillægsord, der ender på -io danner normalt flertal med endelsen -i.
 
Tillægsord på italiensk står normalt efter det navneord, som de beskriver. Nogle få tillægsord står dog foran navneordet: grande, vecchio, bello, alto, buono, piccolo, giovane, brutto, basso ogcattivo.
 
Farver Colori
blå blu
brun marrone
grå grigio
grøn verde
gul giallo
hvid bianco
lilla viola
orange arancione
rød rosso
sort nero
 
Former Forme
firkantet quadrato
lige dritto
rund, cirkulær circolare
trekantet triangolare
 
Kvaliteter Qualità
billig economico
blød morbido
dansk danese
dyr costoso
dårlig cattivo
engelsk inglese
fattig povero
foragtende sdegnoso
forkert sbagliato
fremmed, udenlandsk straniero
fuld pieno
første primo
gammel vecchio
god buono
gravid incinta
hurtig veloce
hård, vanskelig duro, difficile
ingen nessuno
komplet completo
konkret concreto
korrekt corretto
kraftig, kraftfuld potente
kær caro
langsom lento
let facile
lokal locale
lys luce
meget molto
morsom buffo
mørk buio
ny nuovo
ophidset concitato
ren pulito
resolut risoluto
rig ricco
sexet sexy
sidste ultimo
skødesløs negligente, negligenti
snavset sporco
spansk spagnolo
stille, lydløs tranquillo
støjende rumoroso
svag debole
tom vuoto
træt stanco
tung pesante
tør secco
ung giovane
vanskelig difficile
vred rabbioso
våd bagnato
åndrig brioso
 
Kvantiteter Quantità
dele parte
det hele tutto, completo, totale
pochi
lidt poco
mange molti
meget molto
nogle få qualche
nogle, noget alcuni
 
Smage I gusti
bitter amaro
frisk fresco
krydret piccante
salt salato
sur acido
sød dolce
 
Størrelser Dimensioni
bred ampio
dyb profondo
høj alto
kort breve, basso
lang lungo
lille piccolo
smal, snæver stretto
stor grande
tyk spesso
tynd sottile