FRANSK     ... en side om fransk sprog  
 
Forside Udsagnsord Navneord Tillægsord Biord Tal etc. Udtale Parlør Ordliste Om Frankrig Links
Ordliste Udskriv denne side:
Ordlisten består af mere end 1.100 franske ord/sætninger, ordnet i forskellige kategorier. Ord mærket med * er hunkønsord. Du kan vælge en kategori eller søge ved at skrive ét eller flere bogstaver i søgefelterne på dansk/fransk. Der søges på begyndelsen af alle ord, som forekommer i ordlisten.
 
         
Dansk   Udtryk (i alt 106 ord/udtryk) Fransk
ad to gange à deux temps
alle andre end jeg toute personne autre qui moi
ansigt til ansigt face à face
arbejde på noget travailler à (verb)
bedre (end) meilleur (que), supérieur (à)
betale for meget payer de trop
blandt andet entre autres choses
blive ked af det perdre courage
den ene gang efter den anden coup sur coup, plusieurs fois de suite
det bliver værre og værre cela va de mal en pis
det er c’est
det er alt for meget vous(tu) êtes(est) trop aimable
det er altså takken for c’est là la récompense de
det er fordi c’est que
det er ikke fordi ce n’est pas que
det er jeg ked af cela m’ennuie
det er nok ça suffit
det glæder mig cela me fait plaisir
det glæder mig meget je suis très heureux de
det var pokkers ah, mince
en ad gangen un à un
en gang for alle une bonne fois, une fois pour toutes
en gang skal jo være den første il y a commencement à tout
en gang til encore une fois
er bedre end est supérieur à l’autre
er det est-ce
et pokkers vejr un temp du diable
finde sig i alt se laisser faire
folkemusik musique* populaire
for en anden gangs skyld pour une autre fois
for en gangs skyld pour une fois
for første gang pour la première fois
for pokker diable
for sidste gang pour la dernière fois
fordi parce que
første (næste, sidste) gang la première (la prochaine, la dernière) fois
gøre én glæde faire plaisir à
han er ikke ked af det il n’est pas dégoûté
han kan finde på alt il est capable de tout
have fri avoir congé, être libre
holde måde garder la mesure
holde sig borte ne pas venir (verb)
hvad bedre er qui mieux est
hvem qui
hvem andre qui d’autres
hver gang toutes les fois, chaque fois
hvilken?, hvilket?, hvilke? lequel, laquelle, lesquels
hvordan comment
hvorfor pourquoi
hvornår quand, à quelle heure
i den sidste tid dernièrement, ces derniers temps
i grunden au fond, dans le fond
i morgen ved samme tid demain à la même heure
i sidste øjeblik à la dernière minute
i sine unge dage dans sa jeunesse
jeg er led og ked deraf j’en ai assez
jubel allégresse*
mange gange bien des fois
mens vi er ved det tant que nous y sommes
mere end plus de
mindre end moins de
munterhed gaieté*
måske peut-être
noget mere quelque chose de plus
næsten presque
om dagen (natten) de jour (nuit), le jour (nuit)
pokkers også mince alors
på bordet sur la table
på dansk (fransk) en danois (français)
på den betingelse à cette condition
på denne måde de cette façon
på denne tid af dagen à cette heure de la journèe
på første sal au premier
på landet à la campagne
på mit ord sur parole
på sine gamle dage sur ses vieux jours
på torvet sur la place
på vejen sur la route
rådden pourri
selv tak c’est moi qui vous (toi) remercie
sengetid heure* du coucher
sidste år l’année dernière, l’année passé
snart bientôt
så gerne avec plaisir
så godt jeg kan de mon mieux
så godt som presque, à peu près
så kommer jeg (kl. 5) je viendrais donc (à sinq heures)
så lidt som aussi peu que
så længe (indtil da) d’ici-là
så længe (som) tant que
så meget des bedre tant mieux
så meget som muligt autant que possible
sætte én til vægs mettre quelqu’un au pied du mur
tabe ansigt perdre(verb) le face
takket være grâce à
to ad gangen deux à deux, deux à la fois
to gange tre er seks deux fois trois font six
to gange tre meter (areal) deuz mètres sur trois
ved daggry au point de jour
ved et tilfælde par hasard
ved et uheld par une accident
ved havet au bord de la mere
ved hjælp af au moyen de
ved lys à la lumière
vreden løb af med ham la colère l’emporta
ytringsfrihed liberté* d’expression