Alverdens flag    
Alverdens flag
 
Så blev det flagenes tur! Her er en oversigt over alverdens flag, grupperet i ovenstående seks verdensdele. Der er kun medtaget selvstændige stater, ikke protektorater etc. Der er dog i Europa medtaget de engelske selvstyrende områder, Wales og Skotland samt Danmarks to områder med rigsfællesskab, Færøerne (Europa) og Grønland (Nordamerika).
 
Bemærk, at til Nordamerika hører både de 7 stater i Mellemamerika og de 13 uafhængige stater i Caribien.
 
Med hensyn til indbyggertal, er disse forsøgt opdateret til 2019-værdier, men en del af tallende er estimerede, da de ikke findes opdateret på nettet. Der er som hovedregel rundet opad.
 
Angivelsen af flagenes højde i forhold til bredden er baseret på størrelsen af de billeder af flagene, der er fundet på nettet.
 
Som noget nyt er der kommet et menupunkgt, der hedder Sprog. Her kan du se landenes navne på dansk, engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk. Du vil samtidige kunne høre navnene udtalt på de forskellige sprog (ikke alle endnu, men det kommer).
 
Under statistik er angivet flagenes indhold af farver samt indhold af symbolerne: Stjerner, sol, måne, kors/kryds, våben, fugle (primært ørne) og dyr (primært drager og løver). Hvis disse symboler indgår i et våbenskjold eller andet, er de også noteret under Diverse symboler.
 
Lande, der ligger i to verdensdele (Europa pg Asien) vises kun i en af de to verdensdele, og medregnes med det fulde areal og befolkningstal under den verdensdel, de er vist i.
 
Du kan vælge en verdensdel, du kan teste din flagviden, du kan se statistik på flagene, eller du kan søge på flag.
 
Jeg håber at siden kan være til hjælp.

Venlig hilsen
Jørgen