FORSIDE KUNSTNERE VÆRKER RETNINGER KOLONIER SAMMENSLUTNINGER MUSÉER
Danske kunstsammenslutninger
 
Der er gennem årene blevet dannet en række danske og udenlandske kunstgrupperinger og sammen-slutninger. På denne side beskrives nogle af de grupperinger, som fik en vis betydning for samtidskunstens udvikling i Danmark.
 
Nogle sammenslutninger blev etableret som protest mod forhold eller sammenslutninger i det etablerede samfund, som f.eks. Den frie Udstilling, der blev etableret i protest mod den etablerede udstilling Charlottenborg og dennes adgangskrav. På samme vis dannede f.eks. impressionisterne i Frankrig deres egen gruppe i protest mod den etablerede Salon i Paris.
 
Andre sammenslutninger havde en fælles kunstnerisk udtryksform eller kunstretning som formål, eller en social eller ideologisk holdning. Enkelte sammenslutninger var etableret som fora, hvor kunst blev diskuteret intellektuelt. Men fælles for dem alle er, at de alle havde samtidens kunstnere såsom malere, billedhuggere, komponister, musikere, forfattere og intellektuelle som medlemmer.
Vælg sammenslutning:
 
Arme og Ben
 
Bogstaveligheden
 
Copra
 
Corner
 
Decembristerne
 
Den Frie Udstilling
 
Den Fynske Forårsudstilling
 
Foreningen for Dansk Kunst
 
Frie jydske Malere
 
Fynboerne
 
Grønningen
 
Høstudstillingen
 
Koloristerne
 
Kunstnerforeningen af 18. november
 
Kunstnersammenslutningen Kammeraterne
 
Kvindelige Kunstneres Samfund
 
Linien
 
N55
 
Spiralen
 
Superflex