FORSIDE KUNSTNERE VÆRKER RETNINGER KOLONIER SAMMENSLUTNINGER MUSÉER
De danske kunstnerkolonier
 
De danske kunstnerkolonier opstod på vidt forskellige lokaliteter og med forskellige forudsætninger. Fælles for lokaliteterne var dog, at det var steder, der rummede en smuk og speciel natur, en lokalbefolkning, der havde sit egnsmæssige særpræg, og som oftest holdt sig til de gamle traditioner. Lysforholdene var også ofte anderledes end der, hvor kunstnerne kom fra, og i det hele taget specifikke for netop dette sted.
 
De havde også dette tilfælles, at de samlede kunstnere fra forskellige egne af landet, kunstnere som havde, eller efterhånden udviklede, en fælles kunstneriske linje. Baggrunden for at disse kunstnere fandt sammen var for det meste lyset og de smukke og spændende motiver på stederne. Nogle var født og opvokset der, andre kom fra andre miljøer og fra andre steder i landet. Nogle kom endda fra Sverige og Norge, eller sågar det store udland. De var der i kortere eller længere tid, nogle slog ned for livstid, andre forlod stederne igen, for aldrig at vende tilbage.
 
Men kolonierne gav deres bidrag til kunstudviklingen og kunstforståelsen i deres samtid, selvom det ind imellem holdt hårdt med anerkendelsen. I dag hersker der ingen i tvivl om koloniernes betydning for dansk kunst.

 
Klik på en koloni for læse mere...