FORSIDE KUNSTNERE VÆRKER RETNINGER KOLONIER SAMMENSLUTNINGER MUSÉER
Kære læser
 
Jeg har længe haft lyst til at få et overblik over danske malere og billedhuggere fra 1700-tallet og frem. På denne side forsøger jeg at give et overblik over kunstnernes karakteristika, med korte beskrivelser af deres livsforløb og eksempler på deres kunst.
 
Siden kan naturligvis aldrig blive komplet, men jeg opdaterer, når jeg falder over nye (gamle) kunstnere, som jeg synes bør høre med her.
 
Jeg skal gerne indrømme, at min egen største interesse ligger i perioden 1850-1920, hvor de franske impressionister er mig til stor glæde. Men også de skandinaviske kunstnere fra denne periode, bl.a. skagensmalerne, er kunstnere, hvis værker jeg holder meget af. Jeg har tilladt mig i enkelte tilfælde at medtage kunstnere fra det øvrige Skandinavien, hvis disse har haft en tilknytning til danske kunstnere eller kunstnerkolonier.
 
Alle de viste værker er fundet på Internettet. Med hensyn til ophavsrettigheder skal jeg beklage, hvis der er billeder, som er bekyttet. Kontakt mig venligst, hvis dette er tilfældet. Mail: jorgen@jmarkman.dk. Billederne vil naturligvis blive fjernet efter anmodning.
 
Som et kuriosum har jeg medtaget nogle af mine egne beskedne værker, samt værker af min gode ven Per Chrilles.
 
Denne side er oprettet for nogle år siden (omkring 2012-13), men da den fungerer udmærket, har jeg ikke ændret på udseendet. BEMÆRK, at hvis dato og/eller måned er angivet som 01, er det fordi de ikke kendes.

P. S. Krøyer: "Hip, hip, hurra". Skagen, 1888.